Morgan Stanley Fixed-EM Sovereign Credit Strategy Rich Cheap Watch-103580401.pdf

2023-09-08 21:35
Morgan Stanley Fixed-EM Sovereign Credit Strategy Rich  Cheap Watch-103580401.pdf

MEMSoveEMSovereignCreditStrategy|GlobalEEMSoEvEeorigEniCSoEMSoveriovgnCedetMaeyytEMSoverigineovrognbdoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebwy9Ykrg(gv)wyvnr9dor9,gEYMyweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!;e#;#e#$%&';(;eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEMSoveriovgnCedetMae)vinvoi*Mvoge+g,!Crdtravyv|SGieovrognbdoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeNrdMr,YVyug)wyvnr9dor9,gEYMyweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!00e#(e10#2&3#'#eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEMSoveriovgnCedetMaeyytlrvbvbinGreovrognbdoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezwwrY0gvur)wyvnr9dor9,gEYMyweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!;e#;#e1%;&#300eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEMSoveriovgnCedetMae)vinvoi*Mvoge+g,!sapRYYa&n&behvRiRdeeovrognbdoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeJg(b,,gYr9ubwbHr)wyvnr9dor9,gEYMyweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!00e#(e10#2&#2($eeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvbeWdaw&gciyc1Rwa&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvcpaWaR9h&keY(ewRch1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvochv&)1,E1&g(Wpa1&hey1Mcwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv(d(d&hey1McwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrBI&p1G&B-&ochv1&hey1Mcwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvg-&hey1McwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrD&hey1Mcwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgc(hwW7&ochv&g(Wpa1vvvvvvvvvvvv10Ysovereignbondspreadswidenedby19bpinthepastweek(1W),andEMBIG-Dwidenedby17bp.Spreadswidenedacrossallratingcategories.Region-wise,spreadswidenedthemostinLatAmandtheleastinCentral&NorthAmerica.rignCdtEay|yaGE.Ma&0Maeya1w&0c(hwWRa1&Se1av&ch&li&mL10cWa1&e0Wc11&ae0M&WewRh9&0ewa9cW7&eWa&0(WWahwY7&beYe71ReA&NiehA&&&&ehv&Vh9cYeG&.Ma&WR0Ma1w&&eWa&e(vR&VWeSReA&bauR0cA&VWiahReA&ehv&2chv(We1G&rgnbgnnd1swy9p1osnv3D&0(Wpa1&1waayahav&S7&,Sy&wc&&&&55Sy&ehv&2U&0(Wpa1&zYewwahav&S7&JSy&&wc&H)Sy&Rh&wMa&ye1w&,C&ch&e99Wa9ewaG&Nh&eh&eS1cY(wa&Se1R1A&xcWvehA&&c(wM&VzWR0eA&ehv&oWemRY&&&&&&&Mepa&wMa&1waaya1w&0(Wpa1G&Nh&e&li&mL10cWa&Se1R1A&bauR0cA&wMa&-ciRhR0eh&Iay(SYR0A&ehv&.(Wda7&eWa&wMa&1waaya1wA&OMRYa&Nieh&&&R1&wMa&zYewwa1wG&&Eiivye9a&,E#knrgnnd1swy9p1osnv3D&0(Wpa1&1waayahav&S7&&PSy&wc&JQSy&&ehv&2U&0(Wpa1&zYewwahav&S7&,Sy&wc&))Sy&Rh&wMa&ye1w&,C&ch&e99Wa9ewaG&Nh&eh&eS1cY(wa&Se1R1A&oeMWeRhA&gc1we&IR0eA&ehv&&&wMa&-ciRhR0eh&Iay(SYR0&&eWa&wMa&1waaya1w&0(Wpa1G&Nh&e&li&mL10cWa&Se1R1A&&&&&31WeaYA&BW(9(e7A&&&&&ehv&.(Wda7A&&&&&&&&&&&&eWa&wMa&1waaya1wA&OMRYa&gc1we&IR0e&&R1&wMa&zYewwa1wG&&Eiivye9a&f#vvvv()se,EMBaWyBwnInG&&.Ma&g-LSchv&Se1R1&va0Wae1av&S7&PSy&wc&L,PSy&Rh&wMa&ye1w&,CG&Nh&eh&eS1cY(wa&Se1R1A&oWemRY&Rh0Wae1av&wMa&ic1w&OMRYa&c(wM&VzWR0e&va0Wae1av&wMa&ic1w&cpaW&wMa&ye1w&,bG&&aa&ye9a&,J#ve)swdBaWyn&e1&MR9MYR9Mwav&S7&wMa&icvaY&eWa&oIVn3T&x(h&JEA&&3s-Ns&N0w&QfA&3IVrT&:J5A&xNI-Vs&PHA&bNINg&:J,A&sDrI3V&),A&NbVs&N0w&P5A&|V.VI&QHA&Irt2Bs&:J)A&2xDNk&),A&BVr&Q,A&&ehv&BIBDBV&JlGGI9)BaWyne1&MR9MYR9Mwav&S7&wMa&icvaY&eWa&o2IV3s&N0w&P)A&g23Tr&)PA&gN.VI&J,A&-NbIrt&QHA&brF&)EA&INbVs3&:J)A&NV/&PlA&V-DTFU&PGfQ&ayw&QEA&trbrF&JEA&ehv&tTo33x&Q)GEMSoSverMISECzCdy(gvgbn9Cxy9uC(r,Oroby9CdOwwrvEeyOvMgPCV,yywxgvnQCyvnr9Ceor9,gECfgdgrvMTCvEMSoveriovgnCedMnteovde

点击免费阅读完整报告
© 2017-2023 上海俟德教育科技有限公司
沪ICP备17027418号-1 | 增值电信业务经营许可证:沪B2-20210551
回顶部
报告群
公众号
小程序
APP
在线客服
收起